O nás

Spoločnosť DUNAJINTERTRANS s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2013 za účelom vykonávania medzinárodnej dopravy tekutých a kusových tovarov po európskych vnútrozemských vodných cestách, a pre rozvoj iných odvetví manažmentu riečnych a námorných lodí.

Prevádzkujeme niekoľko motorových tankových člnov. Ich popis nájdete v časti «Naša flotila»

Licencia na vykonávanie verejnej vodnej dopravy evidenčné číslo 0066 od 14.02.2013, ISO 9001:2008